GIẢI NGỐ VỀ ĐƯỜNG : NÊN DÙNG LOẠI ĐƯỜNG NÀO TỐT CHO SỨC KHỎE ?

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1/.BA LOẠI ĐƯỜNG ĐƠN GIẢN VÀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA TRONG CƠ THỂ

1.1.Đường Glucose

1.2. Đường Fructose

1.3.Đường Galactose

2./ PHÂN TÍCH CÁC LOẠI ĐƯỜNG PHỔ BIẾN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHẾ BIẾN THỨC ĂN .

2.1.Nhóm đường mía (Saccarose) = Glucose + Fructose

2.2 Nhóm đường Mantose (đường mạch nha) = Glucose + Glocose

2.3. Nhóm Đường Lactose (đường sữa) = Glucose + Galactose

3/. KẾT LUẬN

1./ BA LOẠI ĐƯỜNG ĐƠN GIẢN VÀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA TRONG CƠ THỂ

1.1.Đường Glucose :

+Có nhiều trong các loại khoai, ngũ cốc và các sản phẩm chế biến từ chúng

1.2. Đường Fructose :

1.3.Đường Galactose:

2. PHÂN TÍCH CÁC LOẠI ĐƯỜNG PHỔ BIẾN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHẾ BIẾN THỨC ĂN .

2.1.Nhóm đường mía (Saccarose) = Glucose + Fructose:

2.2 Nhóm đường Mantose (đường mạch nha) = Glucose + Glocose

MẠCH NHA NẾP LÀM TỪ MẦM MỘNG CỦA GẠO CŨNG LÀM TỪ CÁCH CHO HẠT GẠO NẢY MẦM RỒI ĐEM NẤU DO ĐÓ CHÚNG CÓ RẤT NHIỀU LỢI ÍCH CHO SỨC KHỎE NHƯ :

– CHỐNG MỆT MỎI

– HẠ MỨC ĐẠM KHI ĂN NHIỀU THỊT (TỐT CHO BỆNH GOUT)

– ĐIỀU HÒA ĐƯỜNG HUYẾT VÀ HUYẾT ÁP

– TẠO HỒNG CẦU, NGỪA CHỨNG THIẾU MÁU,

– RỐI LOẠN THẦN KINH THỰC VẬT.

– HƠN NỮA CHẤT BÉO TRONG MẦM MỘNG CHỨA NHIỀU AXIT BÉO KHÔNG NO CÓ TÁC DỤNG TỐT CHO CÁC BỆNH XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH , LỌC MÁU LÀM DA DẼ MỊN MÀNG , CUỐN CÁC CHẤT ĐỘC NHƯ : THỦY NGÂN VÀ ĐÀO THẢI RA KHỎI CƠ THỂ.

2.3. Nhóm Đường Lactose (đường sữa) = Glucose + Galactose

3. KẾT LUẬN :

Related Posts