Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook

Danh sách sở thích trên Facebook cho phép người dùng sắp xếp các tin tức theo sở thích cá nhân của họ, bao gồm cập nhật trạng thái, bài đăng, hình ảnh và câu chuyện từ những người và trang mà người dùng đã thêm vào danh sách.

Người dùng có thể tạo danh sách khác nhau cho các chủ đề, chẳng hạn như “Thể thao”, “Bí quyết” hoặc “Thời trang”. Hoặc người dùng có thể liệt kê mọi người theo sở thích hoặc các loại nội dung bạn bè đăng, những thứ như “Friends That Post Cool Photos” hoặc Ví dụ: “Newsie Friends”.

01 trên 14

Ví dụ về Danh sách sở thích trên Facebook:

Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Nếu người dùng tạo danh sách sở thích “Thể thao”, họ có thể theo dõi các trang cho đội, vận động viên và ấn phẩm yêu thích của họ. Cụ thể hơn, một danh sách được gọi là “Đội NFL” có thể theo dõi các trang của tất cả các đội trong NFL. Danh sách sở thích trên Facebook giúp mọi người dễ dàng theo dõi những người dùng hoặc trang khác đăng những chủ đề quan tâm tương tự.

02 trên 14

Tùy chọn cho Danh sách sở thích trên Facebook:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Người dùng Facebook có tùy chọn theo dõi danh sách đã tạo hoặc tạo danh sách của riêng họ. Lưu ý rằng người dùng Facebook có thể tạo và theo dõi danh sách sở thích nhưng các trang Facebook không thể tạo và theo dõi danh sách sở thích. Vì vậy, nếu bạn quản lý một trang Facebook , ví dụ, bạn không thể tạo danh sách sở thích làm trang; bạn phải tạo ra nó như chính mình.

Danh sách sở thích trên Facebook có thể là sự kết hợp giữa mọi người và các trang. Ví dụ, nếu bạn là một fan hâm mộ bóng đá ở New York Giants, bạn có thể tạo một danh sách bao gồm trang nhóm, cũng như tiểu sử Facebook của người chơi.

03/14

Cách theo dõi danh sách sở thích:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Khi bạn đăng nhập vào Facebook, ở dưới cùng bên trái, bạn sẽ thấy một nút có nội dung “Thêm sở thích…”

04/14

Tìm kiếm Danh sách sở thích trên Facebook:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Sau khi nhấp vào liên kết này, bạn sẽ được chuyển đến trang “Sở thích”, cho phép bạn đăng ký danh sách sở thích được sắp xếp trước. Bạn cũng có thể truy cập trang này trực tiếp bằng cách truy cập http://www.facebook.com/addlist/.

05 trên 14

Đăng ký Danh sách sở thích trên Facebook:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Nhập một chủ đề bạn quan tâm vào hộp tìm kiếm. Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi tất cả các đội trên NFL, bạn sẽ nhập “Đội NFL” và nhấn “Đăng ký”.

06 trên 14

Các danh sách sở thích trên Facebook của bạn được đặt ở đâu:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Danh sách bạn đã đăng ký sẽ hiển thị trong thanh bên Sở thích ở phía dưới cùng bên trái của trang Facebook của bạn.

07/14

Nguồn cấp dữ liệu danh sách sở thích trên Facebook trông như thế nào:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook

Khi bạn nhấp vào nút quan tâm mới thêm này, bạn sẽ được đưa đến một nguồn cấp tin tức có tổ chức, bao gồm các cập nhật mới nhất từ ​​mỗi trang trong danh sách của bạn.

08 trên 14

Cách tạo Danh sách sở thích trên Facebook:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Nếu bạn tìm kiếm danh sách trên trang Sở thích và nó chưa được tạo, bạn có thể tạo danh sách của riêng mình. Ví dụ: nếu bạn là người hâm mộ bóng đá SEC, bạn có thể tạo danh sách sở thích theo dõi các trang thể thao cho từng trường trong SEC. Để bắt đầu, khi bạn đang ở trong phần Danh sách sở thích, hãy http://www.facebook.com/addlist/, nhấp vào nút “Tạo danh sách”.

09 trên 14

Tìm bạn bè hoặc trang để thêm vào danh sách sở thích trên Facebook:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Tìm kiếm bạn bè hoặc trang mà bạn muốn thêm vào danh sách của mình. Nếu bạn muốn lập danh sách cho Hội nghị Đông Nam, bạn sẽ tìm kiếm các trang thể thao của mỗi trường trong SEC. Khi bạn đã tìm thấy các trang chính xác, hãy chọn chúng, để chúng có dấu kiểm trong biểu tượng.

10 trên 14

Kiểm tra lại danh sách sở thích trên Facebook của bạn:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Ở phần dưới cùng bên trái của màn hình, nhấp vào “Đã chọn” để xem bạn bè hoặc trang nào bạn đã chọn là một phần trong danh sách của bạn. Sau đó nhấp vào “Tiếp theo”.

11 trên 14

Đặt tên cho Danh sách sở thích trên Facebook của bạn:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Chọn tên cho danh sách của bạn và tạo cài đặt bảo mật chỉ định ai có thể xem danh sách của bạn. Sau khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào “Xong”.

12 trên 14

Cách truy cập Danh sách sở thích trên Facebook của bạn:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook

Khi bạn đã hoàn thành tất cả các bước trong việc tạo Danh sách sở thích Facebook, danh sách sẽ được tạo và thêm vào trang hiển thị tất cả danh sách sở thích của bạn: http://www.facebook.com/bookmarks/interests (có thể truy cập bằng cách nhấp vào từ “Sở thích” trong thanh bên trái của bạn).

13 trên 14

Cách chia sẻ danh sách sở thích trên Facebook:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Trên trang Sở thích của bạn, bạn sẽ có thể chia sẻ và quản lý danh sách của mình. Chia sẻ danh sách của bạn cho phép người khác nhìn thấy nó trên tường của bạn, trên tường của một người bạn, trong một nhóm hoặc trên một trang.

14 trên 14

Cách thay đổi danh sách sở thích trên Facebook:

Đây là cách tạo danh sách sở thích trên Facebook
Ảnh chụp màn hình của Facebook © 2012

Quản lý danh sách của bạn cho phép bạn đổi tên danh sách, chỉnh sửa các trang trong danh sách của bạn và thay đổi các loại cập nhật và cài đặt thông báo.

Báo cáo bổ sung do Mallory Harwood cung cấp.

Related Posts