Điều kiện cấp thị thực Schengen – Bộ Ngoại giao CHLB Đức

Mục đích chuyến đi

Đại sứ quán hay Tổng Lãnh sự quán sẽ kiểm tra xem mục đích chuyến đi của Quý vị có rõ ràng hay không. Trong các bản hướng dẫn của chúng tôi Quý vị sẽ thấy danh mục các giấy tờ cần thiết để chứng minh cho mục đích chuyến đi của mình.

Thanh toán chi phí cho chuyến đi

Thị thực chỉ được cấp khi thời gian lưu trú ở Khối Schengen cũng như việc quay trở lại Việt Nam được đảm bảo về mặt tài chính.

Về cơ bản, có 3 khả năng sau đây:

 • Bên sử dụng lao động có người xin thị thực thanh toán các chi phí cho chuyến đi.
 • Người mời hoặc người thứ 3 chi trả cho chuyến đi
 • Người đặt đơn tự đảm nhận các chi phí

Đi công tác

Đối với người xin thị thực đi công tác thì trong quyết định cử đi công tác của bên sử dụng lao động hoặc trong giấy mời phải nêu rõ bên nào sẽ thanh toán kinh phí cho chuyến đi.

Đi thăm thân

Nếu người mời chi trả cho chuyến đi thì người mời có thể chứng minh bằng việc làm giấy cam kết bảo lãnh.

Thông tin về giấy cam kết bảo lãnh tại đây

Nếu Quý vị muốn đi thăm thân và tự chi trả cho chuyến đi thì Quý vị có thể tự chứng minh tài chính thay cho việc nộp giấy cam kết bảo lãnh. Để biết thêm thông tin chi tiết Quý vị có thể xem trong hướng dẫn xin thị thực thăm thântại đây

Đi du lịch

Nếu Quý vị muốn đi du lịch và tự chi trả cho chuyến đi, Quý vị phải chứng minh có đủ khả năng tài chính cá nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết Quý vị có thể xem trong hướng dẫn xin thị thực đi du lịchtại đây

Tự nguyện quay trở về

Thị thực Schengen chỉ được phép cấp khi Đại sứ quán chắc chắn rằng người xin thị thực sẽ rời khỏi khối Schengen đúng hạn.

Đại sứ quán sẽ đưa ra dự đoán khả năng quay trở lại của người xin thị thực dựa trên các yếu tố sau đây:

 • Sự ràng buộc về mặt gia đình tại Việt Nam (vợ/chồng, con cái vị thành niên, trách nhiệm giám hộ…)
 • Sự ràng buộc về công việc (có công việc ổn định)
 • Sự ràng buộc về mặt kinh tế (thu nhập bổ sungthường xuyên từ việc cho thuê nhà hoặc sở hữu bất động sản)
 • Đã từng sử dụng thị thực Schengen đúng quy định
 • Các thay đổi liên quan đến cuộc sống cá nhân kể từ lần được cấp thị thực gần nhất

v.v.

Những điều cần biết khác

Trước khi cấp thị thực, trong mọi trường hợp, Đại sứ quán sẽ kiểm tra thông tin trên ngân hàng dữ liệu của Đức về người nước ngoài (AZR) cũng như trên hệ thống thông tin của Khối Schengen (SIS).

Các ngân hàng dữ liệu này lưu giữ các dữ liệu về người nước ngoài đã từng phạm tội trong thời gian lưu trú tại Đức hoặc các nước thuộc khối Schengen. Thông thường, nếu người xin thị thực có tên trong các ngân hàng dữ liệu này thì đơn sẽ bị từ chối.

Sử dụng thị thực đúng quy định

Đại sứ quán sẽ kiểm tra xem Quý vị đã từng sử dụng thị thực Schengen đúng quy định chưa.

 • Rời khỏi Khối Schengen trước khi thị thực hết hạn?
 • Sử dụng thị thực chủ yếu cho thời gian ở đất nước mà Đại sứ quán của nước đó đã cấp thị thực.
 • Sử dụng thị thực Schengen một năm/nhiều năm đúng quy định (thời gian lưu trú không quá 90 ngày trong vòng 180 ngày)
Chứng nhận bảo hiểm du lịch

Theo điều 21 khoản 3e luật thị thực Schengen, thị thực Schengen chỉ được cấp nếu người đặt đơn sở hữu bảo hiểm du lịch có hiệu lực.

Điều kiện đối với bảo hiểm du lịch Quý vị có thể xem tại đây

Related Posts