Biểu-mẫu

by Security
0 Bình luận

TỔNG HỢP CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

I. BIỂU MẪU THỰC TẬP, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Có thể bạn quan tâm: đơn xin thực tập đại học điện lực

STT

NỘI DUNG

TÊN BIỂU MẪU

CHI TIẾT

1

Biểu mẫu chung các đợt thực tập

Biểu mẫu 1: Kế hoạch thực tập

Xem thêm: Tổng hợp 40 mẫu menu trà sữa quen thuộc nhưng khác biệt

Xem chi tiết

Biểu mẫu 2: Mẫu đăng ký thực tập

Xem thêm: Tổng hợp 40 mẫu menu trà sữa quen thuộc nhưng khác biệt

Xem chi tiết

Biểu mẫu 3: Phiếu theo dõi quá trình thực tập

Xem thêm: Tổng hợp 40 mẫu menu trà sữa quen thuộc nhưng khác biệt

Xem chi tiết

Biểu mẫu 4: Nhận xét thực tập

Xem thêm: Tổng hợp 40 mẫu menu trà sữa quen thuộc nhưng khác biệt

Xem chi tiết

Biểu mẫu 5: Quy trình hướng dẫn sinh viên thực hiện thực tập

Xem thêm: Tổng hợp 40 mẫu menu trà sữa quen thuộc nhưng khác biệt

Xem chi tiết

Biểu mẫu 6: Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập

Xem thêm: Tổng hợp 40 mẫu menu trà sữa quen thuộc nhưng khác biệt

Xem chi tiết

2

Thực tập quản lý

Mẫu đề cương báo cáo thực tập quản lý

Xem thêm: Tổng hợp 40 mẫu menu trà sữa quen thuộc nhưng khác biệt

Xem chi tiết

3

Thực tập tốt nghiệp

Xem thêm: Thực đơn món ngon mỗi ngày đơn giản cho 1 tháng đầy đủ dinh dưỡng –

Mẫu đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp

Xem thêm: Tổng hợp 40 mẫu menu trà sữa quen thuộc nhưng khác biệt

Xem chi tiết

4

Đồ án tốt nghiệp

Mẫu đề cương đồ án tốt nghiệp

Xem thêm: Tổng hợp 40 mẫu menu trà sữa quen thuộc nhưng khác biệt

Xem chi tiết

Mẫu hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp

Xem thêm: Tổng hợp 40 mẫu menu trà sữa quen thuộc nhưng khác biệt

Xem chi tiết

II. BIỂU MẪU SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT TÊN BIỂU MẪU CHI TIẾT 1 Quyết định giao đề tài Xem chi tiết 2 Quy chế NCKH Xem chi tiết 3 Thông báo NCKH Xem chi tiết 4 Mẫu thuyết minh đề tài Xem chi tiết 5 Mẫu báo cáo đề tài Xem chi tiết

III. ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SAKURA: Xem chi tiết

IV. ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP QUẢN LÝ:

1. NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

STT TÊN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 1 Tối ưu quy trình sản xuất Xem chi tiết 2 Quản lý máy móc thiết bị Xem chi tiết 3 Quản lý chất lượng Xem chi tiết 4 Quản lý sản xuất và tác nghiệp Xem chi tiết 5 Quản lý dự trữ và kho hàng Xem chi tiết 6 Quản lý cơ sở hạ tầng công nghiệp Xem chi tiết 7 An toàn, môi trường Xem chi tiết

2. NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Xem thêm: Bảng Thực Đơn Cho Trẻ Mầm Non 3, Tổng Hợp 20 Thực Đơn Cho Trẻ Mầm Non 3 – antoanvesinh.com – antoanvesinh.com

STT TÊN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 1 Tình hình hoạt động/thực trạng và giải pháp cho công ty kinh doanh trong lĩnh vực logistics Xem chi tiết 2 Quản lý dự trữ và kho hàng Xem chi tiết 3 Hoạt động xuất nhập khẩu Xem chi tiết 4 Thủ tục hải quan Xem chi tiết 5 Hoạt động vận tải, giao nhận Xem chi tiết

You may also like

An toàn vệ sinh cho cuộc sống khỏe mạnh