Thực phẩm mùa hè nào tốt cho các sĩ tử ngày thi?

Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý có tác dụng rất tích cực trong việc giúp các sĩ…