Các câu hỏi liên quan

Đánh giá bài viết

Nestle trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến: Kinh doanh các sản phẩm thay thế sữa mẹ, tuân thủ quy chế quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới, và sự cộng nhân của FTSE4Good: Giải thích với những vấn đề được cho là khúc mắc nhất.

1. Cái cách mà tổ chức Y tế Thế Giới khởi sướng và triển khai quy chế quốc tế về việc kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ?

2. Nestle thực hiện quy chế quốc tế của WHO như thế nào?

3. FTSE4Good là gì? Nó bao gồm những tiêu trí gì và ý nghĩa của chúng?

4. Cách mà công ty nhận được sự công nhận của FTSE4Good là như thế nào?

5. Các công ty, nhà máy sản xuất sản phẩm thay thế sữa mẹ khác liên quan hiện tại được FTSE4Good công nhận?

6. Cách làm và ai là người bạn liên hệ nếu bạn có câu hỏi liên quan đến quy chế của Tổ chức y tế thế giới (WHO code), nó được triển khai hoặc Nestle tuân thủ không?

7. Cách làm và ai là người bạn liên hệ nếu bạn mong muốn báo cáo khi xuất hiện các hoạt động không tuân thủ từ công ty Nestle?

1. Cái cách mà tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) khởi sướng và triển khai quy chế quốc tế về việc kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ?

Quy chế quốc tế về việc kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ ( WHO code) được chấp thuận bởi hội đồng chung của Tổ chức Y tế Thế giới và hội đồng sức khỏe thế giới, năm 1981.

Mục tiêu của quy chế quốc tế – như điểm khởi đầu trong điều 1 là xây dựng chính sách về dinh dưỡng phù hợp và an toàn cho trẻ nhỏ, bằng cách bảo vệ và thức đẩy việc bú sữa mẹ, và đảm bảo việc sử dụng sản phẩm thay thế sữa mẹ một cách hợp lý dựa trên cơ sở cung cấp các thông tin cần thiết và thông qua hình thức tiếp thị và cung cấp phù hợp.

Tổ chức Y tế thế giới nhận biết được tầm quan trọng của việc bú sữa mẹ trong khi nhận thức cần có luật lệ kinh doanh cho các sản phẩm thay thế sữa mẹ khi việc bú sữa mẹ là không thể thực hiện được.

Để đảm bảo các điểm trên được thực hiện và thi hành đúng, quy chế đưa ra các điểm hướng dẫn liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ, đáng chú ý là:

 • Quảng cáo và việc thúc đẩy sản phẩm thay thế sữa mẹ.
 • Thông tin và tài liệu giáo dục liên quan đến công chúng, đặc biệt là các bà mẹ và phụ nữ đang mang thai, và cả các nhân viên y tế.
 • Chất lượng và nhãn của các sản phẩm.

Tổ chức y tế thế giới kêu gọi các chính phủ trong việc tác động tới các chính sách và mục tiêu của quy chế quốc tế bằng cách ban hành các luật và điều khoản hoặc các hình thức đánh giá hiện quả phù hợp với xã hội và các khung hình luật lệ tất cả các nước trên thế giới. Nó cũng được cân nhắc bởi các công ty sản xuất sản phẩm thay thế sữa mẹ nắm được tầm quan trọng và xây dụng vai trò trách nhiệm trong mối liên quan tới dinh dưỡng trẻ nhỏ, và trong việc thúc đẩy mục tiêu của quy chế và triển khai nó một cách phù hợp.

Nestle hỗ trợ các chính phủ trong việc thuân thủ cả về mặt văn bản và lĩnh hội tinh thần hướng dẫn của quy chế của tổ chức y tế thế giới trong việc kinh doanh các sản phẩm thay thế sữa mẹ và thức đẩy việc cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời.

Để biết thêm các thông tin về Quy chế quốc tế của tổ chức y tế thế giới trong việc kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ và tải về bản đầy đủ của quy chế vào đường link: www.who.int/health-topics/nutrition

Về đầu trang

2. Nestle thực hiện quy chế quốc tế của WHO như thế nào?

Nestle đã công khai bày tỏ sự hỗ trợ quy chế quốc tế của Tổ Chức Y Tế Thế Giới trong việc kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ và các sang kiến liên quan của hội đồng y tế thế giới, với mục tiêu:

1. Bảo vệ và thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ 2. Đảm bảo việc sử dụng sản phẩm thay thế sữa mẹ một cách phù hợp khi cần thiết

Chúng tôi hỗ trợ khuyến cáo việc cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu của Tổ chức Y tế thế giới và cam kết tuân thủ hoàn toàn với quy chế của tổ chức y tế thế giới trong việc triển khai bởi tất cả các quốc gia trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, sự cần tiết trong việc bảo vệ trẻ em ở mức độ cao hơn tại các nước đang phát triển, nơi mà có tỷ lệ tử vong trẻ ở mức cao và suy dinh dưỡng là vấn đề y tế công đồng quan tâm hàng đầu. Nestle tình nguyện đưa ra các hướng dẫn đặc biệt chi tiết trong việc quản lý đối tác kinh doanh và con người liên quan trong: Hướng dẫn và chính sách của Nestle trong việc triển khai quy chế quốc tế của tổ chức y tế thế giới về việc kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ.

Khi các quốc gia triển khai luật sở tại hoặc các cách đánh giá đưa ra hiệu quả liên quan tới Quy chế của tổ chức y tế thế giới, Nestle tại các nước sở tại tuân theo các luật của địa phương/đánh giá, quy chế của Tổ chức y tế thế giới và hướng dẫn của Nestle. Luật lệ và điều lệ nào nghiêm khắc nhất thì Nestle sở tại sẽ tuân thủ theo. Ngoại trừ những trường hợp bắt buộc yêu cầu bởi các chính phủ.

Hơn thế nữa, Nestle hiểu rằng, không phụ thuộc vào cách đánh giá bởi các chính quyền trong việc triển khai quy chế, công ty có trách nhiệm đánh giá thị trường hoạt động dọc theo nguyên tắc và mục tiêu của quy chế, và từng bước đảm bảo các nhân viên và đối tác kinh doanh triển khai nhất quán với chính sách.

Theo hướng dẫn và chính sách của việc triển khai quy chế quốc tế của tổ chức y tế thế giới về việc kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ, Nestle không được:

Không được quảng cáo và thúc đẩy sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi

Không gán nhãn, thúc đẩy hoặc bán thực phẩm bổ xung hoặc đồ uống cho trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi ngoại trừ những trường hợp bắt buộc theo yêu cầu của luật địa phương hoặc luật quốc tế.

Đưa ra hướng dẫn chi tiết có chỉ dẫn trong việc triển khai các khuyến cáo của WHO.

Các hoạt động kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn chi tiết theo khuyến cáo của Quy chế của tổ chức y tế thế giới và cung cấp hệ thống đào tạo đảm bảo việc tuân thủ quy chế tới các đối tác kinh doanh.

Kiểm toán dựa trên các quy tác cơ bản gắn với các hoạt động kinh doanh các sản phẩm cho trẻ nhỏ bởi các kiểm toán viên của bên trong và bên ngoài và báo cáo kiểm toán được chuyển đến ban giám đốc của công ty Nestle.

Thông báo bộ phận thanh tra nội bộ WHO code cho tất cả các nhân viên của Nestle được biêt và thuận tiện báo cáo cảnh báo các sai phạm tiềm ẩn liên quan đến quy chế.

Triển khai hệ thống điều tra tất cả các sai phạm trong việc không tuân thủ, báo cáo nội bộ và bên ngoài, và đưa ra các xử lý đúng luật đối với các trường hợp không tuân thủ.

Sử dụng kết quả thông tin từ hoạt động kiểm toán và các hoạt động bên ngoài với các ban ngành đoàn thể là cơ hội trong việc tiếp tục và nâng cấp hệ thống quản lý các quy chế.

Tải hướng dẫn và chính sách trong việc triển khai Quy chế quốc tế của WHO trong việc kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ, vào đường dẫn: Breast-milk substitute marketing compliance

Về đầu trang

3. FTSE4Good là gì? Nó bao gồm những tiêu trí gì và ý nghĩa của chúng?

FTSE là nhóm các từ viết tắt của phân tích giải pháp và chỉ số toàn cầu của các chủ đầu tư và là chủ sở hữu của sàn giao dịch chứng khoán London.

Qua hơn một thập kỷ, FTSE trở thành nhà tiên phong hướng dẫn các nhà đầu tư trong việc đầu tư phát triển dịch vụ gắn với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Như cam kết trong việc sáng lập là giúp cho sự phát triển của các quốc gia trên thế giới dựa trên các nguyên tắc trong trách nhiệm phân bổ đầu tư.

Từ năm 2001, FTSE4Good đã trở thành nhà tiên phong trong việc đánh giá chỉ số môi trường, xã hội và năng lực của chính phủ, các công ty. FTSE4Good bao gồm các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản lý, các tiêu chuẩn trong chuỗi cung ứng, các sản phẩm thay thế sữa mẹ, nhân quyền luật lao động, môi trường và việc chống hối lộ.

FTSE4 Good bao gồm các tiêu chí trong viêc kinh doanh các sản phẩm thay thế sữa mẹ, xây dựng dựa trên quy chế của tổ chức y tế thế giới (WHO code) tuyệt đối nghiêm ngặt và bao gồm 5 lĩnh vực:

Chính sách

 • Phạm vi ứng dụng: 152 quốc gia có nguy cơ cao – 46 quốc gia có nguy cơ thấp.
 • Sản phẩm: Các sản phẩm sữa công thức cho trẻ nhỏ < 12 tháng tuổi.
 • Cung cấp các kiến thức liên quan WHO code, luật và các điều khoản của địa phương
 • Triển khai việc đánh giá cá nhân trong việc thi hành các hướng dẫn.

Hợp tác với các đơn vị chính sách và vận động hành lang trong việc thực hiện theo quy tắc chung.

Hệ thống quản lý

 • Thông tin hướng dẫn rõ ràng và cụ thể tới các công ty liên quan
 • Đào tạo, trách nhiệm trong việc quản lý và giải trình.
 • Hướng dẫn thanh tra và đánh gia các phản ảnh nhận được.
 • Kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài và báo cáo nổi bộ trong việc tuân thủ WHO code.

Báo cáo và đăng bài về việc tuân thủ WHO code

Hiệu chỉnh công cụ đánh dựa trên nguyên tắc cơ bản bởi các kiểm toán viên độc lập.

Để biết thêm thông tin FTSE4 Good và các tiêu chí vào trang: FTSE4Good Index

Về đầu trang

4. Cách mà công ty nhận được sự công nhận của FTSE4Good là như thế nào?

Quy trình công nhận cửa FTSE4Good là sự chủ động tình nguyện tham gia của các công ty mong muốn được có tên trong danh sách liên quan các chỉ số đánh giá.

Trong việc đệ trình của các công ty bắt buộc phải cung cấp các bằng chứng ủng hộ việc tuân thủ tất cả các tiêu chí của FTSE4Good, bao gồm các lĩnh vực:

 • Môi trường
 • Biến đổi khí hậu
 • Nhân quyền
 • Chuỗi cung ứng
 • Chống hối lộ
 • Kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ ( cho các công ty dinh dưỡng trẻ nhỏ)

Thông tin cung cấp bởi công ty được đánh giá lại bởi một đơn vị nghiên cứu độc lập dựa trên các tiêu chí của FTSE4Good. Các công ty sẽ được đánh giá lại trong vòng 6 tháng bởi hội đồng chính sách của FTSE4Good xác đinh các công ty có được vào danh sách hay là bị loại khỏi danh sách dựa trên các chỉ số đánh giá.

Trong trường hợp đặc biệt với các công ty kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ, công cụ đánh giá chi tiết độc lập được thực hiện để đảm bảo cung cấp các hướng dẫn chính xác trong việc tuân thủ cơ sở chính sách và hệ thống quản lý của công ty.

Theo các quy trình kiểm tra và khi công ty nhận thấy cần thiết cho việc triển khai các tiêu chí của sản phẩm sữa thay thế trong việc hoàn thành yêu cầu bởi hội đồng chính sách của FTSE4Good, danh sách các lĩnh vực cần cản thiện được thông tin tới công ty có trách nhiệm tiếp tục cải thiện và nâng cấp quy trình và hệ thống quản lý.

Nestle nhận được sự công nhận của FTSE4Good vào tháng 3/ 2011. Trong tháng 9 2011, hội đồng chính sách của FTSE4Good khẳng định sự công nhận dựa trên các tiêu chí đánh giá cơ bản và quy trình kiểm tra tổng hợp được thực hiện tại văn phòng chính của Nestle tại Thụy Sĩ, cũng như tại 2 quốc gia được tiến hành đánh giá là Ấn Độ và Zambia.

Tiếp cận với thông tin về quy trình kiểm tra đánh giá kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ của Nestle tại FTSE4Good Index

Về đầu trang

5. Các công ty, nhà máy sản xuất sản phẩm thay thế sữa mẹ khác liên quan, hiện tại được FTSE4Good công nhận?

Nestle là công ty sản xuất sữa công thức đầu tiên và duy nhất được sự công nhân của FTSE4Good và đạt được các tiêu chí của FTSE4Good trong việc kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ.

Phát triển và duy trì sự công nhận các tiêu chí là sự cần thiết của của tất cả chúng ta như là bằng chứng thuyết phục nhất, giá trị nhất trong việc chia sẻ với các chuyên gia y tế, hiệp hội y tế công cộng, các tổ chức phi chính phủ và các đối tác trên toàn cầu. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực ủng hộ FTSE4Good trong việc khuyến khích sự tham gia của các công ty trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ nhỏ, bằng cách đó phát triển các tiêu chuẩn chung cả toàn bộ ngành công nghiệp.

Về đầu trang

6. Cách làm của bạn là gì và ai là người bạn liên hệ nếu bạn có câu hỏi liên quan đến quy chế của Tổ chức y tế thế giới ( WHO code), nó được triển khai hoặc Nestle tuân thủ không?

Nestle tuyệt đối cam kết sự minh bạch, bao gồm những mảng kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ được quan tâm và xác định các phần trên cổng thông tin liên quan đến trong việc thúc đẩy việc bú sữa mẹ và trách nhiệm trong kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ.

Cổng thông tin cho chuyên gia y tế, hiệp hội y tế công cộng, các tổ chức phi chính phủ, các đối tác tại địa chỉ: www.nestle.com/csv/performance/compliance-record

Hơn nữa, các chuyên gia y tế có thể trực tiếp yêu cầu các MD Nestle của họ và các khách hàng có thể liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của Nestle liên hệ chi tiết với tất cả các sản phẩm của công ty Neslte.

Về đầu trang

7. Cách làm và ai là người bạn liên hệ nếu bạn mong muốn báo cáo khi xuất hiện các hoạt động không tuân thủ từ công ty Nestle?

Nestle tuyệt đối thẳng thắn, minh bạch với tất cả các trường hợp không tuân thủ với Quy chế của Tổ chức Y tế thế giới (WHOcode) và mong muốn có được những bài học và khắc phục các sai phạm hoặc các thông tin có lợi từ các đối tác với tất cả các vấn đề liên quan trong hoạt động kinh doanh. Một trong những bổn phận của chúng ta có liên quan đến WHO code là việc đánh giá và phản hồi các vi phạm và những trường hợp không tuân thủ.

Chúng ta phản hồi cho các ban ngành đoàn thể và phương tiên thông tin đại chúng một cách trực tiếp và chi tiết với bất kỳ trường hợp vi phạm và không tuân thủ WHO code hoặc luật nước sở tại trong việc triển khai WHO code. Các đối tác thứ 3 có mối quan hệ chặt chẽ nếu có nguy cơ tiềm tàng vi phạm WHO code hoặc luật của nước sở tại trong việc triển khai WHO code, Nestle có thể cảnh báo thông qua “form biểu mẫu tuân thủ” có trên địa chỉ www.nestle.comhoặc liên hệ trực tiếp với văn phòng Nestle tại các nước sở tại hoặc văn phòng chính.

Việc tuân thủ sẽ giúp công ty công ty cung cấp các thông tin bổ ích và cần thiết tại các nơi có hoạt động kinh doanh của Nestle là phù hợp với WHO code và luật của nước sở tại trong việc triển khai WHO code.

Nhằm cho việc hiệu quả đánh giá các vi phạm, chúng tôi khuyến cáo rằng “Form biểu mẫu vi phạm” được chuyển từ Nestle càng sớm càng tốt sau khi có sự vi phạm xảy ra.

Một biểu mẫu chuẩn sẽ được hoàn thành và gửi tới các văn phòng Nestle tại các quốc gia trực tiếp tới Giám đốc quốc gia hoặc gửi trục tiếp văn phòng toàn cầu của Nestle trực tiếp với Trưởng bộ phận đối ngoại.

Về đầu trang

Công khai – minh bạch là cốt nõi cho sự tin tưởng. Tin tưởng là cốt nõi cho việc bảo vệ chính sách bú sữa mẹ. Vì bảo vệ việc bú sữa mẹ là sự cốt nõi cho thế hệ trẻ tương lai có được sự khởi đầu khỏe và sống vui khỏe.

Related Posts

Sản phẩm

Bởi Ioannis Mavromichalis Giới thiệu Cám gạo là sản phẩm phụ của quá trình xay xát gạo. Nó là một nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng có…

Bác sĩ dinh dưỡng tư vấn online, trực tuyến tại nhà cho mọi đối tượng - NRECI

Bác sĩ dinh dưỡng tư vấn online, trực tuyến tại nhà cho mọi đối tượng – NRECI

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc tìm kiếm thông tin và tư vấn trực tuyến đã trở thành xu hướng phổ biến trong nhiều lĩnh vực…

6 lợi ích nổi bật khi ăn hạt dinh dưỡng

Các loại hạt dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cho con người mà không phải ai cũng biết. Các loại hạt này có…

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Khoa Dinh Dưỡng 1. Mục tiêu Giám sát dinh dưỡng là một quá trình theo dõi liên tục nhằm mục đích cung cấp những dẫn liệu hiện…

Top 3+ Mẫu tủ cháo dinh dưỡng đẹp, giá rẻ hot nhất hiện nay

Top 3+ Mẫu tủ cháo dinh dưỡng đẹp, giá rẻ hot nhất hiện nay

Cháo dinh dưỡng luôn là một trong những món ăn bổ dưỡng, thơm ngon được nhiều người lựa chọn cho các bé nhỏ, người ốm dậy, ……

Gợi Ý Thực Đơn Cho Bà Bầu Tháng Thứ 4 Giúp Bé Phát Triển Khỏe Mạnh Update 09/2023

Gợi Ý Thực Đơn Cho Bà Bầu Tháng Thứ 4 Giúp Bé Phát Triển Khỏe Mạnh Update 09/2023

Bạn đang cảm thấy thế nào khi tam cá nguyệt đầu tiên kết thúc. Những cơn ốm nghén có lẽ cũng đang bị đẩy lùi và bạn…